Ontmoeten

Nieuwe kansen, nieuwe business

Logistics House is dé plek in Noordoost-Brabant waar logistieke ondernemers, overheid, onderwijs en arbeidsmarkt elkaar ontmoeten. Hier wordt logistieke bedrijvigheid gestimuleerd en gecreëerd. Door uitwisseling van kennis en ervaring, door het aangaan van nieuwe vormen van samenwerking en door samen op te trekken in promotie en acquisitie ontstaan nieuwe kansen. Kansen op groei, ontwikkeling en een versterking van de marktpositie. En vooral: kansen op new business.

Events in Logistics House (netwerkbijeenkomsten, kennis- en innovatietafels en symposia) bieden de mogelijkheid om met elkaar kennis te maken en kennis te delen. Voor concrete ondersteuning op het gebied van business development ken men een beroep doen op de Logistics Business Developer, die in Logistics House kantoor houdt.